Lovkrav for lys på din cykel

Lovkrav for lys på din cykel

Der står i § 6 at inden for lygtetændingstiden, SKAL cyklen være forsynet med minimum 1 forlygte, der lyser med enten hvid, blåligt eller gulligt lys, som kan ses TYDELIGT og SYNLIGT på en afstand af minimum 300 meter, uden at virke blændende og uden at være synligt hvis man ser dem fra siden. Hvis den lyser gulligt, så må den dog IKKE blinke. Hvis man benytter magnet forlygter / induktionslygter, så skal de lyse med en kraft på mindst 4 candella for at være tilladte.

Lovkrav for cykler med mere end 2 hjul.

Der er særlige krav gældende, hvis en cykel har mere end 2 hjul. For disse cykler SKAL forlygten være anbragt således, at der maksimalt er 0,5 meter ud til cyklens yderste venstre punkt. Herudover skal cyklen også være forsynet med minimum 1 baglygte, der afgiver et tydeligt rødt bagudrettet lys, der skal
kunne ses på en afstand af 300 meter, og det røde lys skal også være synligt fra siden af cyklen. Baglygten må også gerne blinke, men det skal foregå med over 120 blink i minuttet, hvilket er relativt hurtigt. Hvis cyklen er under 1 meter bred skal lygten være placeret imellem midtpunktet af cyklen og så til venstre herfor. Er cyklen mere end 1 meter bred, så skal cyklen have minimum 2 lygter, placeret højst 40 centimeter fra yderst højre/venstre punkt, og med en indbyrdes afstand på mindst 60 centimeter. Køre man med påhængsvogn inden for lygtetændingstiden, skal denne være forsynet med minimum 1 baglygte på påhængsvognens midterlinje, eller til venstre herfor. Ved kørsel med sidevogn skal denne også være forsynet med en baglygte, og denne skal monteres så tæt på sidevognens
yderpunkt, som muligt. Lygterne på sidevogne og påhængsvogne skal også kunne ses på en afstand af 300 meter, og skal være synlige fra siden.

Fælles for alle lygter er at de skal kunne lyse i 5 timer for fuld styrke, i 5 graders varme.