Cykelstiers beskaffenhed og sikkerhed – burde der være en lovgivning for det?


Vi skriver nu 2021 og 2020 er sluttet med et vildt år når vi snakker salg af cykler til danskerne. Om det skyldes Covid-19, udbetaling af indefrosne feriepenge eller bare fordi tiden til at komme ud på landevejen og få frisk luft er blevet vigtigt, det er selvfølgelig svær at spå om. Der er selvfølgelig også blevet slået et større og større slag for at vi cykler i stedet for at tage bilen (det handler om CO2).

Men samtidig med at salget af cykler er steget er kravene til veje og cykelstier også øget. Men når vi snakker cykelstier, ja så er der faktisk ingen krav til dem. Hverken krav til underlag, bredde, udformning mm. Dette gør sig tydeligt, når vi ser på cykelstier rundt omkring i landet. De er slet ikke gearet til de forbrugere der bruger dem i dag, ja dem vil laver i dag, er faktisk sværere at bruge end dem man lavede for flere år siden.

Kunne man lave cykelstier, med samme tanke, som når man laver vejnet til biler?

Det er jo sjovt at man har travlt med at lave motorveje i dag, også selvom de veje der er i forvejen er i super stand. Man har pt planer om at lave en “hærvejs-motorvej”, når faktisk er motorveje der i forvejen dækker de behov som sådan en motorvej vil dække. Men det handler om at komme hurtigt frem, vi skal ikke stoppe op og nyde udsigten. Vi skal ikke forsinkes 10 sek. i dag, selvom det engang imellem kunne være fornuftigt at sætte farten lidt ned. Men samtidig med det bygger man cykelstier der ikke dækker de cyklisters behov som er ens med bilisternes behov, nemlig at komme hurtigt frem. Her kunne det jo være passende hvis man fik samme tankegang med de centrale cykelstier, som man har det med motorveje. Nemme at komme frem på, nemme at navigere på, og sikkert at cykle på, selvom man er mange sammen og farten er høj. For hvad er reglerne lige med cyklernes størrelse, og hvem der skal bruge dem. Lad os starte med dem der skal bruge dem. Det er:

 • Folk på almindelige cykler.
 • Folk på scootere der max kan køre 30 km/t
 • Folk på elcykler (også dem der kan hjælpe op til 45 km/t)
 • Folk i en Ape 25 (tuk tuk kaldes de også)
 • Folk på racercykler.

Ja det undre måske nogle, men 45 elcykler og APE 25 scootere skal alle bruge cykelstien, og for dem der ikke ved det så er 45 km/t faktisk en høj hastighed, og for nogle få af dem der er begyndt at bruge elcyklerne, så er det måske første gang at de er oppe og runde 45 km/t på en cykel, og dermed er de også lidt usikre.

Men cykler har faktisk også en regel der hedder at de må være 125 cm bredde. Det er en bred cykel, og det er selvfølgelig ikke alle cykler der udnytter den fulde lov til bredden, men en ladcykel, nærmer sig nemt de 125 cm. Samtidig med det så skal det også siges at en mountainbike må have et styr der er 70 cm bredt, og i flere tilfælde sælges de med et styr der er endnu bredere.

Så hvor opstår problemet så? Ja de kan jo alle bare cykle med 10 km/t (sætte farten efter at de ikke rammer ind i nogle, af dem her som skal bruge dem). Det er jo det som enkelte politikere nok vil mene, og som rigtig mange bilister også har en mening omkring. Men som hyppig bruger af cykelstierne, så ved jeg også at cyklister har samme mening om det der med at navigere i trafikken… de vil så hurtigt frem som muligt. Ja det er ikke anderledes for dem der cykler, som det er for dem der kører i bil.

Smalle cykelstier der bugter sig i landskabet.

Dette er jo et drømmescenarie. Et smukt landskab med cykelstier der snoer sig rundt i landskabet, og går i et med naturen. Men er det funktionelt? Det går jo ikke hvis det ikke er det som forbrugerne efterspørger…

For hvad gør manden eller damen på racercyklen der kommer med 40 km/t, når han/hun ser en cykelsti der snoer sig i landskabet, og som er så smal at man knap kan cykle 2 og 2 på den? Ja der er måske endda så dårlig udsyn at man frygter at møde en modkørende uden at kunne undvige. Ja han/hun vil helt sikkert vælge vejen i stedet, selvom cykelstien er beregnet til ham/hende. Samtidig med det så vil bilisten der møder cyklisten ofte blive sur på cyklisten, fordi cyklisten ikke bruger cykelstien.

Så hvad er løsningen på det her?

Jo løsningen er helt sikkert at dem der kreere cykelstierne, også er dem der bruger dem, ikke dem som sidder i kommunen og kun kører i bil.

Så kunne der være nogle som kiggede kommunens ideer igennem og satte relevante spørgsmål til cykelsti’s projektet.

 • Kan den bruges sikkert af dem der skal bruge dem?
 • Er den sikker at bruge i høj fart (45 km/t)?
 • Er den nem at komme af og på?
 • Kan man cykle 2 ved siden af hinanden uden at det skaber farlige situationer?
 • Er der god sigtbarhed på cykelstien?

Samtidig med det kunne der også være en lovgivning omkring cykelstierne, lige som der er lovgivning omkring landevejene, når de laves. Her snakker vi bredde og udstyr.

For i sidste ende handler det jo ikke om at lave cykelstier. Nej det handler om at lave cykelstier som forbrugerne vil bruge, med tanken ”lad os lave brugervenlige cykelstier”. Ikke bare den tanke som de fleste i kommunen har i dag. ”Lad os lave en cykelsti her, og så har de bare at bruge den, lige meget om den er brugervenlig eller ej”.

I Herning kommune hvor jeg kommer fra, er man god til at lave cykelstier. Ja man har faktisk et mål for hvor mange km cykelstier man gerne vil have i kommunen. Men der er ingen mål for om de cykelstier man laver også skal være brugbare. Det må man sige også kan ses, når man bevæger sig rundt på sin cykel. Nogle steder har man lavet cykelstier der kun er 105 cm brede!!! Dette er helt godnat når en cykel må være 125 cm bred. Så dem der burde bruge cykelstierne vælger dem fra, da det er for farligt at bruge dem. Dette til stor irritation for bilisterne, der mener at cyklisterne SKAL bruge cykelstierne uanset udseende. Jeg har på Dansk Cykel Forum forsøgt at få kommunen sat ind i problematikken, ved at kontakte byrådsmedlem Kent Falkenvig. Men desværre er lysten til at gøre det godt for cyklisterne helt væk, og Kents eneste løsning var at cyklisten tager cykelstien, og sætter farten ned. Ikke noget med at man kigger ind ad og begynder at lave cykelstier efter forbrugerne, som man gør når man laver motorveje f.eks. Så selv i Herning kommune mangler man kommunale folk med en vision for fremtiden, og en lyst til at gøre noget for dem, der gør noget for klimaet, ved at cykle på job. Eller for dem der ønsker at gøre noget for deres helbred, ved at dyrke motion.

Ja gode cykelstier er faktisk godt for 2 ting:

 • Det er godt for klimaet, når gode sikre cykelstier får folk til at cykle på job.
 • Det er godt for statens økonomi når flere folk cykler i deres fritid, og dermed bibeholder et godt helbred.